Продукти та послуги

У цьому розділі зібрані продукти та послуги, створені для досягнення цілей з енергоефективності в Україні. За допомогою цих інструментів ви зможете комплексно підійти до реновації будинку, підприємства або проєкту та отимізувати споживання енергії.

Обстеження інженерних систем

Обстеження інженерних систем – це проведення збору та аналізу інформації щодо фактичного стану інженерних систем будівель та їх елементів (у тому числі обладнання). Обстеження інженерних систем проводиться задля встановлення фактичного показника енергетичної ефективності систем та визначення їх відповідності встановленим нормативним вимогам. До інженерних систем будівлі відносять технічне обладнання будівлі або її відокремлених частин, житлових або нежитлових приміщень, призначене для опалення, охолодження, кондиціонування, вентиляції, постачання гарячої води, освітлення будівлі або її частини чи для поєднання цих функцій.

Енергоаудит

Одним з перших кроків до пошуку потенціалу енергозбереження є проведення енергетичного аудиту. Це важливий інструмент для будь-якої організації, закладу, установи чи житлового будинку, які мають на меті підвищити свою енергоефективність, отримати рекомендації щодо її поліпшення, зменшити споживання енергетичних ресурсів та отримати відповідні екологічні вигоди. Він може бути складовою системи енергетичного управління на рівні як всієї організації, так і окремої будівлі чи об'єкта.

Енергоменеджмент

Вирішити питання ощадливого та ефективного використання енергетичних ресурсів можна, в першу чергу, впровадженням системи енергетичного менеджменту. Енергетичний менеджмент – це організаційний процес моніторингу, контролю та оптимізації постачання та використання енергії. Його метою є скорочення витрат на енергію, забезпечення достатнього постачання енергії і надання високоякісних енергетичних послуг таких, як опалення, гаряче водопостачання, освітлення або охолодження у зручний, безпечний та економічно вигідний спосіб з низькими викидами CO2.

Енергетичний моніторинг

Енергетичний моніторинг є одним із основних інструментів енергоменеджменту і призначений для контролю за споживанням енергетичних ресурсів. Енергомоніторинг - це систематична діяльність з проведення аналізу достовірної (верифікованої) інформації, що спрямована на дотримання норм, правил і режимів енерговикористання, виконання запланованих заходів і дій, дотримання встановлених значень енергетичних показників.

Сертифікація енергетичної ефективності будівель

Cертифікація енергетичної ефективності – вид енергетичного аудиту, під час якого здійснюється аналіз інформації щодо фактичних або проектних характеристик огороджувальних конструкцій та інженерних систем будівлі. Проводиться оцінка відповідності розрахункового рівня енергетичної ефективності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель та надаються технічно та економічно обґрунтовані рекомендації щодо підвищення рівня енергетичної ефективності будівель.

Фасіліті менеджмент

Управління інфраструктурою являє собою аналіз, документування та оптимізацію всіх, значущих з точки зору витрат, процесів, що протікають в будівлях, спорудах та інших об'єктах виходячи із інтересів користувача (власника) будівлі. При цьому мова йде не стільки про короткочасне зниження витрат, скільки про вироблення передумов для зменшення їх в майбутньому. Якщо раніше в процесі управління будівлею було достатньо реагувати на відхилення від планового (належного) стану, то сьогодні чимраз важливішим стає вміння мислити й діяти наперед. Вплив стану будівель та інженерно-технічних систем на діяльність громад і підприємств є абсолютно очевидним.

Технічне обстеження будівель і споруд

Всі будівлі, незалежно від їх призначення, форми власності, віку, капітальності, технічних особливостей, підлягають обстеженню з метою оцінки технічного стану, а також реалізації обґрунтованих заходів щодо забезпечення надійності та безпеки при їх подальшій експлуатації та, у разі необхідності, щодо потреби проведення ремонтних робіт. Першочерговим завданням, яке покладається на діагностику технічного стану будівель і споруд, – є з’ясування стану та цілісності їх конструкцій.

Енергоефективні технології