Промисловість

Навіщо компаніям бути енергоефективними? Щоб зменшити витрати та підвищити прибутки. Адже «енергоефективні компанії» дорівнює «конкурентний бізнес». Читайте про те, як підвищити енергоефективність промислових підприємств в Україні.

img

Як промислові підприємства споживають енергію?


Промисловість є одним з основних споживачів енергоресурсів в Україні – більш ніж 30% загальних енерговитрат припадають саме на цей сектор. Такий великий показник є наслідком того, що основні фонди та технології багатьох підприємств застаріли і, відповідно,  потребують  значної  енергомодернізації.  Об'єм енергії, який використовується в Україні для виробництва одиниці товарів і послуг (тобто енергоємність ВВП), перевищує середнє світове значення удвічі, а аналогічне значення для ЄС — у 3-4 рази.  При цьому, Україна залежить від імпорту майже усіх стратегічно важливих паливно енергетичних ресурсів та первинних енергоносіїв для їх виробництва. Щорічні втрати України через низьку енергоефективність економіки сягають більше мільярду доларів США.


Як це впливає на навколишнє середовище? 

Діяльність промислових підприємств, призводить до підвищення викидів парникових газів, зокрема, найбільш поширеного – вуглекислого газу (СО2). Він потрапляє в атмосферу завдяки спалюванню викопного палива та призводить до парникового ефекту, який є причиною зміни клімату Землі. Згідно прогнозів Міжурядової групи експертів зі зміни клімату протягом наступного століття глобальна температура може підвищитись на 2-5 С0. Такі темпи потепління призведуть до  катастрофічних метеорологічних явищзасух, повеней, штормів, ураганів тощо. Ключ до вирішення проблеми зміни клімату полягає у скороченні викидів парникових газів, зокрема за рахунок реалізації енергоефективних заходів на промислових підприємствахоскільки саме промисловий сектор має значний потенціал підвищення енергоефективності.

Які основні переваги енергоефективності для економічного розвитку?

Підвищення енергоефективності зменшує загальні витрат підприємств, а отже знижує вартість продукції. Є багато доказів того, що у промисловому секторі не використовують усі доступні економічно доцільні технології. За оцінками експертів 10-20% споживання енергії промислових підприємств можна зменшити за рахунок мало затратних енергоефективних заходів. Разом з тим, більшість енергоефективних технологій сприяють збільшенню продуктивності виробництва. Таким чином, енергоефективність безпосередньо впливає на конкурентоспроможність як на рівні підприємств, так й окремих галузей економіки.

На макроекономічному рівні, підвищення енергоефективності покращує сальдо платіжного балансу країни. Зокрема, зменшення імпорту енергоресурсів буде мати позитивний ефекти на рахунок поточних операцій. При цьому, зниження собівартості експортної продукції в наслідок енергоефективних заходів сприятиме підвищенню її попиту на зовнішніх ринках.

Потреба у підвищенні енергоефективності також сприяє створенню внутрішнього ринку відповідних технології. Якщо така галузь існує, залежність від імпорту технологій зменшується, а подальший її розвиток призведе до експорту енергоефективних технологій до інших країн.

Інтенсифікація енергоефективності промислового сектору створює нові робочі місця та професії не лише на самих підприємствах, а й в суміжних секторах, науці тощо.

Всі ці фактори безумовно будуть впливати на добробут громадян, а також їх здоров’я. Використання енергоефективних технологій та практик призводить до отримання аналогічного, а зазвичай навіть кращого рівня освітлення, контролю температури, потужності двигунів тощо. Все це покращує умови праці співробітників підприємств.

Спалювання викопного палива безпосередньо впливає на розвиток ракових захворювань, хронічних захворювання нижніх дихальних шляхів, серцевих захворювань та інсульту. Зміна клімату призводить до екстремальних погодних явищ та розширення середовищ існування комах, які переносять хвороби. Все перераховане спричиняє серозний вплив на фізичний стан людини: від теплових ударів до потенційного збільшення нових для України інфекційних захворінь.  Таким чином, підвищення енергоефективності сприятиме збереженню здоров’я кожного громадянина.

У підсумку, підвищення рівня ефективного використання енергії промисловим сектором має позитивні наслідки як для окремих підприємств, тай й для економіки країни в цілому.

Як підвищити енергоефективність промислових підприємств?

Потенціал енергоефективності у промисловому секторі є найбільшим у порівнянні з іншими секторамиЗа оцінками експертів він сягає до 30% від загального енергоспоживання промисловими підприємствами

Для того, щоб реалізувати такий потенціал та припинити втрачати прибуток через нераціональне використання енергоресурсів на виробництві необхідно:  

  • Провести енергетичний аудит; 
  • Реалізувати інвестиційний проект реконструкції підприємства; 
  • Встановити систему енергетичного менеджменту; 
  • Постійно контролювати споживання енергії;  
  • Провести навчання персоналу щодо заходів з енергоефективності. 


В свою чергу державна політика повинна бути спрямована на: 

  • Розвиток якісного ринку послуг з енергоефективності; 
  • Формування зваженої системи державного стимулювання підприємств до енергоефективності та захисту клімату. 

    Розвиток діалогу між урядом та бізнесом є потужним інструментом консолідації зусиль усіх зацікавлених сторін за ради досягнення енергонежалежності та економічного зростання України.  

Енергоефективні підприємства – конкурентний бізнес!