Сталі стратегії технічного обслуговування та ремонту. Посібник для керівництва територіальних громад

Представляємо вашій увазі Посібник з управління громадськими будівлями та спорудами, розроблений спеціально для осіб, які приймають рішення на місцевому рівні. Основна мета цього посібника - надати особам, які приймають рішення, чітку дорожню карту для створення ефективної стратегії технічного обслуговування і ремонту (ТОіР) з урахуванням стандартів, передбачених українським законодавством. Основна увага приділяється експлуатації та технічному обслуговуванню будівель після комплексної або часткової термомодернізації, а також визначенню та впровадженню заходів з енергоефективності. Цей посібник підготовлено в рамках проєкту "Сприяння підвищенню енергоефективності та імплементації Європейської директиви з енергоефективності в Україні".

Цей посібник надає інструменти та інформацію, необхідні для створення та підтримки ефективної стратегії технічного обслуговування і ремонту. Результатом є збільшення економії коштів, підвищення ефективності використання часу та енергії, оптимізація процесів та актуалізація цінної інформації. Ми усвідомлюємо, що рівень технічних знань осіб, які приймають рішення, може відрізнятися, тому ми зосереджуємося на тому, щоб допомогти їм у створенні ефективної структури, а не надавати детальні технічні пояснення. Звертаємо вашу увагу на те, що хоча надана інформація є вичерпною, важливо адаптувати рекомендації до конкретного місцевого контексту та застосовних нормативно-правових актів.

Посібник складається з двох основних розділів:

• Розділ 2 "Основи стратегії функціонального технічного обслуговування та ремонту"

• Розділ 3 "Ключові процеси сталого управління будівлями та спорудами"

Обидва розділи відіграють ключову роль у формуванні успішної стратегії ТОіР.

Розділ 2 починається з підкреслення актуальності функціональної стратегії ТОіР і досліджує ефективні способи донесення її важливості до зацікавлени сторін. У ньому розглядаються питання, які необхідно прояснити, визначити та організувати для створення добре функціонуючої стратегії ТОіР. У наступній частині, Розділі 3, основна увага приділяється ключовим процесам сталого управління об'єктами, їхньому обсягу та підходам до них. Цей структурований підхід проведе читачів через комплексний процес планування та впровадження ефективної стратегії ТОіР, надаючи цінні ідеї та інформацію на кожному етапі з метою підвищення ефективності та сталості експлуатації будівлі. Рисунок 1 ілюструє структуру посібника та те, як його розділі пов'язані між собою та залежать один від одного.