Посібник з обслуговування громадських будівель після впровадження заходів з підвищення енергоефективності

Метою цього посібника є надання інформації щодо особливостей обслуговування громадських будівель із урахуванням норм українського законодавства. Основний акцент зроблено на експлуатації та обслуговуваннібудівель після проведення комплексної або часткової термомодернізації, впровадження заходів з підвищення енергоефективності.

У посібнику розглянуті питання щодо відповідальності громад за технічний стан будівель, що перебувають у комунальній власності та необхідності забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації. Розглядається визначення фізичного та морального зносу, внутрішні та зовнішні фактори, що впливають на будівлю протягом її життєвого циклу. Також охоплюються загальні принципи забезпечення експлуатаційної придатності та безпеки громадських будівель, проведення обстеження будівель з метою оцінки їх технічного стану, фізичного зносу, а також реалізації обґрунтованих заходів щодо забезпечення надійної та безпечної експлуатації будівель.

Забезпечення ефективної експлуатації та утримання будівлі після комплексної або часткової термомодернізації, впровадження заходів з підвищення енергоефективності є важливим та складним завданням. Необхідно розробити та реалізувати програми та плани-графіки з утримання будівлі, проводити технічні огляди, здійснювати технічне обслуговування, проведення поточних та капітальних ремонтів.

Належне технічне обслуговування та утримання громадських будівель після впровадження заходів з підвищення енергоефективності є ключовим фактором для забезпечення їх економічно обґрунтованої експлуатації, комфортного та безпечного знаходження в них дітей, учнів, пацієнтів, персоналу та відвідувачів.

Посібник розроблено за підтримки проєкту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні», що виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) та Швейцарського бюро співробітництва (SECO).