Прийнято національний стандарт з оцінювання вартості життєвого циклу будівлі. Чому це важливо?

11 серпня прийнято національний стандарт ДСТУ ISO 15686-5:2020 Будівлі та об’єкти нерухомого майна. Планування строку експлуатації. Частина 5. Оцінювання вартості життєвого циклу (ISO 15686-5:2017, IDT). Що це означає для України та чому це важливо?

img

Визначення вартості життєвого циклу є надзвичайно важливим методом для прогнозування та оцінювання економічної ефективності об’єктів нового будівництва та реконструкції. Розрахунок витрат упродовж життєвого циклу є формою аналізування яка рекомендована Єврокомісією, щоб визначити, чи відповідає проект вимогам замовника щодо ефективності.

Застосовування підходу розрахунку вартості життєвого циклу (life-cycle costing; LCC) за стандартизованою методологією яка є уніфікованою на міжнародному рівні:

 • наближує імплементацію законодавства ЄС у сфері будівництва та публічних закупівель;
 • забезпечує оцінювання ефективності витрат публічного сектору на будівництво;
 • створює більш сприятливі умови для впровадження енергоефективних, ресурсозберігальних і більш чистих технологій у будівництві.  

LCC дозволить визначити реальну вартість 1 кв. м об’єкту виходячи з його експлуатаційних характеристик, усіх витрат на утримання (у тому числі енергетичні), впливи на довкілля, строк експлуатації та утилізацію.  

Цей стандарт забезпечує впровадження принципово нових умов, а саме:

 • установлює чітку термінологію та загальну методологію LCC;
 • забезпечує практичне використання LCC у галузі будівництва;
 • впроваджує методи та принципи LCC до процесу публічних закупівель;
 • сприятиме вдосконаленню процесів прийняття рішень та аналізування на відповідних етапах будь-якого проекту;
 • встановлює керівні принципи, інструкції та визначення, застосовні до різних форм LCC та звітної документації;
 • визначає основоположні принципи для послідовного прогнозування LCC та оцінювання експлуатаційних властивостей, щоб сприяти досягненню кращого рівня якості порівняльного аналізування витрат тощо.

Положення цього стандарту призначено для використання насамперед:

 • замовниками, інвесторами та користувачами об’єктів нерухомості державної чи приватної форми власності;
 • проектувальниками;
 • конструкторами та їх спеціалізованими постачальниками матеріалів та комплектовання;
 • організаціями, що експлуатують об’єкти нерухомості (щоб сприяти їх ефективнішій участі у процесі проектування);
 • консультантами з питань аналізування витрат та іншими фахівцями.

Стандарт є  особливо актуальним для замовників публічної сфери, для яких відсутність будь-яких прогнозів щодо доходу від побудованих активів/об’єктів нерухомості може ускладнити зазвичай виконуване завдання з оцінювання капіталовкладень. Вони також актуальні для роботи фахівців, що надають інформацію про термін служби й екологічні характеристики об’єкта.

Період часу, обумовлений замовником, та його відповідальність чи зобов’язання згідно з договором щодо покриття витрат зазвичай є визначальними для формулювання вимог щодо розрахунку вартості життєвого циклу.

LCC є важливим на рівнях управління портфелем інвестицій/нерухомим майном, побудованими активами/об’єктами нерухомості, насамперед, для забезпечення інформацією, потрібною для прийняття рішень порівняльного аналізування альтернативних варіантів.

LCC надає можливість  послідовного  порівняння альтернатив, охарактеризованих різними грошовими потоками та часовими межами. В аналізі враховують відповідні чинники, що діють протягом усього строку експлуатації за урахування наданого замовником завдання на проектування та установлених відповідно до проекту вимог щодо експлуатаційних властивостей об’єкта упродовж строку експлуатації.

Цей стандарт було підготовлено технічним комітетом ISO/TC 59 «Будівлі та інженерні споруди», ПК 14 «Життєвий цикл проекту» в партнерстві з Інститутом екологічного управління та збалансованого природокористування.

За дорученням Уряду Німеччини проєкт «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» надавав підтримку при розробці стандарту, а саме його перекладі та адаптації до оновленого законодавства України у сфері енергоефективності та містобудівної діяльності.