Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеже

Постанова «Про затвердження Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем» від 26 липня 2018 р. №605 визначає процедуру проведення професійної атестації фізичних осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель.


Професійна атестація осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем, проводиться атестаційними комісіями, створеними вищими навчальними закладами або саморегулівними організаціями у сфері енергетичної ефективності. Професійна атестація проводиться на платній основі. Інформація про професійну атестацію розміщується на офіційних веб-сайтах відповідних вищих навчальних закладів або саморегулівних організацій. 


У Порядку проведення професійної атестації визначаються:


 1. вимоги до освітньо-професійної програми для проведення професійної підготовки;
 2. вимоги до проведення професійної підготовки;
 3. перелік необхідних для проведення такої атестації та підтвердження кваліфікаційного рівня документів, які подає особа до вищого навчального закладу або саморегулівної організації;
 4. вимоги до розгляду поданих документів;
 5. вимоги до проведення кваліфікаційних іспитів, критерії оцінювання та вимоги до прийняття рішення про видачу кваліфікаційного атестата;
 6. форма кваліфікаційного атестата;
 7. інші вимоги до процедури проведення професійної підготовки та атестації.


До професійної атестації допускаються особи, які відповідають одночасно таким вимогам:


 1. 1) здобули відповідну вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня вищої освіти (для осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності);
 2. 2) здобули відповідну вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (для осіб, які мають намір проводити обстеження інженерних систем);
 3. 3) мають стаж роботи не менше трьох років у сфері енергетики, енергоефективності та енергозбереження, будівництва та архітектури або житлово-комунального господарства.
 4. Професійна атестація проводиться шляхом складення кандидатом письмового кваліфікаційного іспиту.
 5. Строк дії отриманого кваліфікаційного атестата становить п’ять років.