Про енергетичну ефективність будівель

закон про енергоефективність будівель
Цей Закон визначає правові, соціально-економічні та організаційні засади діяльності у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель і спрямований на зменшення споживання енергії у будівлях. Стаття 1. Визначення термінів 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні: 1) будівля - різновид наземної споруди, пов’язаної фундаментом із землею (ґрунтом), що...

Закон №2189 «Про ЖКП», який вступає в дію з 01 травня 2019 року

закон України
Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг.

Рекомендуємо