Енергетичний баланс України та зниження споживання енергії

Висока енергетична залежність від імпорту ресурсів та великі втрати при транспортуванні енергії до споживача – особливості енергетичної системи України Українська енергетична система характеризується високою енергетичною залежністю від імпорту енергоресурсів – третина первинної енергії імпортується. 44% енергії втрачається при перетворенні та транспортуванні до фінального споживача (в...

Моделі взаємовідносин між постачальниками та споживачами енергії в житловому секторі

Моделі взаємовідносин між постачальниками та споживачами енергії
Закон «Про житлово-комунальні послуги» визначає чотири моделі взаємовідносин споживачів з постачальниками тепла і одну модель з постачальниками газу і електроенергії. Ефективне та зрозуміле функціонування енергоринків, в тому числі впровадження заходів з енергоефективності, потребує встановленої чіткої моделі взаємовідносин між постачальниками та споживачами енергії. Прийнятий в листопаді 2017...

Облік споживання енергоресурсів в Україні

Облік споживання ресурсів є передумовою для успішного впровадження реформи енергоефективності. Даних обліку енергії є базою для здійснення всіх наступних заходів. Облік споживання енергоресурсів є обов’язковою умовою для успішного впровадження реформи енергоефективності. Дані на основі обліку енергії є базою для здійснення енергоаудиту, запровадження систем енергоменеджменту, розробки...

Основні елементи реформи енергоефективності

Комерційний облік, платіжна дисципліна, сучасні системи енергоменеджменту, професійний ринок енергоаудиторів і комунікаційні кампанії з популяризації енергоефективності є основними передумовами реформи енергоефективності. Масштабне впровадження енергоефективності вимагає не тільки наявності технологічної, організаційної та фінансової складових для реалізації проектів, але й збалансованої та прозорої системи відносин між ключовими...

Роль влади в реформі енергоефективності

Детально про повноваження органів державної влади та окремі ролі в реформі енергоефективності. На законодавчому рівні в Україні чітко не визначено єдиний орган, який займається координацією усієї системи енергоефективності. Здебільшого ці функції покладено на Мінрегіон та ДАЕЕ, однак вони мають діяти у межах своїх компетенцій, тому...

Створення ринку енергоаудиту та запровадження систем енергоменеджменту

Як працює ринок енергоаудиторів та що таке система енергоменеджменту? Що є необхідним для розвитку ринку цих послуг та ефективних систем енергоменеджменту? Енергоаудит та впровадження системи енергоменеджменту є важливими інструментами успішної реалізації проектів з енергоефективності, тобто безпосередньо імплементації реформи. Енергоаудит будівлі передбачає проведення аналізу енергоспоживання, результатом...

Складові реформи енергоефективності

Reforms
  Реформа енергоефективності є однією з пріоритетних реформ України, яка була, зокрема, передбачена Коаліційною угодою ще у 2014 році. Крім того, Україна взяла на себе зобов’язання щодо її виконання у відповідності до Директив ЄС, вступивши до Енергетичного Співтовариства та підписавши...

Рекомендуємо