Енергетичний баланс України та зниження споживання енергії

Висока енергетична залежність від імпорту ресурсів та великі втрати при транспортуванні енергії до споживача – особливості енергетичної системи України Українська енергетична система характеризується високою енергетичною залежністю від імпорту енергоресурсів – третина первинної енергії імпортується. 44% енергії втрачається при перетворенні та транспортуванні до фінального споживача (в...

Моделі взаємовідносин між постачальниками та споживачами енергії в житловому секторі

Моделі взаємовідносин між постачальниками та споживачами енергії
Закон «Про житлово-комунальні послуги» визначає чотири моделі взаємовідносин споживачів з постачальниками тепла і одну модель з постачальниками газу і електроенергії. Ефективне та зрозуміле функціонування енергоринків, в тому числі впровадження заходів з енергоефективності, потребує встановленої чіткої моделі взаємовідносин між постачальниками та споживачами енергії. Прийнятий в листопаді 2017...

Облік споживання енергоресурсів в Україні

Облік споживання ресурсів є передумовою для успішного впровадження реформи енергоефективності. Даних обліку енергії є базою для здійснення всіх наступних заходів. Облік споживання енергоресурсів є обов’язковою умовою для успішного впровадження реформи енергоефективності. Дані на основі обліку енергії є базою для здійснення енергоаудиту, запровадження систем енергоменеджменту, розробки...

Основні елементи реформи енергоефективності

Комерційний облік, платіжна дисципліна, сучасні системи енергоменеджменту, професійний ринок енергоаудиторів і комунікаційні кампанії з популяризації енергоефективності є основними передумовами реформи енергоефективності. Масштабне впровадження енергоефективності вимагає не тільки наявності технологічної, організаційної та фінансової складових для реалізації проектів, але й збалансованої та прозорої системи відносин між ключовими...

Роль влади в реформі енергоефективності

Детально про повноваження органів державної влади та окремі ролі в реформі енергоефективності. На законодавчому рівні в Україні чітко не визначено єдиний орган, який займається координацією усієї системи енергоефективності. Здебільшого ці функції покладено на Мінрегіон та ДАЕЕ, однак вони мають діяти у межах своїх компетенцій, тому...

Створення ринку енергоаудиту та запровадження систем енергоменеджменту

Як працює ринок енергоаудиторів та що таке система енергоменеджменту? Що є необхідним для розвитку ринку цих послуг та ефективних систем енергоменеджменту? Енергоаудит та впровадження системи енергоменеджменту є важливими інструментами успішної реалізації проектів з енергоефективності, тобто безпосередньо імплементації реформи. Енергоаудит будівлі передбачає проведення аналізу енергоспоживання, результатом...

GIZ Проекти з енергоефективності

Завантажити проекти.pdf Реформи у сфері ЕЕ в Україні Проект надає підтримку українським інституціям на національному рівні для гармонізації законодавства України відповід- но до європейських норм у сфері енергоефективності, зокрема транспозиції ст. 5 та 8 Директиви «Про енергоефективність» 2012/27/ЄС. Партнерство з модернізації: енергоефективність у лікарнях Проект консультує лікарні щодо існуючих...

Про затвердження Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката

наказ 172
ПОРЯДОК  проведення сертифікації енергетичної ефективності І. Загальні положення 1. Цей Порядок визначає механізм проведення сертифікації енергетичної ефективності та встановлює вимоги до: процедури збору та обробки інформації про фактичні або проектні характеристики огороджувальних конструкцій та інженерних систем; оцінки відповідності розрахункового рівня енергетичної ефективності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності; розроблення рекомендацій...

Методичні рекомендаціїї для співвласників багатоквартирних будинків

багатоквартирні будинки
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Методичні рекомендації мають на меті надати співвласникам багатоквартирних будинків практичні поради щодо оптимальної організації впровадження проектів з підвищення енергоефективності належних їм будинків. Зазначені поради стосуються всіх етапів життєвого циклу таких проектів: від прийняття...

Рекомендуємо