Аналіз рейтингу енергоефективності будівель центральних органів виконавчої влади за січень-листопад, 2019 року

Рейтинг енергоефективності використання енергоресурсу дозволяє користувачу оцінити рівень споживання обраного ресурсу (теплова енергія, газ, електроенергія, холодна вода) його будівлею в порівнянні з іншими типовими будівлями групи, до якої відноситься його будівля. У відповідності до того, в якому положенні щодо споживання відповідного енергоресурсу знаходиться його...

Дві будівлі ЦОВВ отримали енергетичні сертифікати

Відповідно до Закону України про «Про енергетичну ефективність будівель» будівлі державної власності з опалювальною площею понад 250 квадратних метрів, які часто відвідують громадяни та в яких розташовані органи державної влади, підлягають обов’язковій сертифікації енергетичної ефективності. Нещодавно енергетичні сертифікати отримали будівлі ЦОВВ по Музейному провулку, 10А...

Звіт про фінансування малозатратних енергоефективних заходів в будівлях ЦОВВ

Наступним кроком у виконанні центральними органами виконавчої влади положень статті 5 Директиви 2012/27/ЄС про енергоефективність стала розробка комплексу малозатратних швидкоокупних заходів, які мають забезпечити швидкий результат у підвищенні енергоефективності  будівель ЦОВВ та мають високу економічну ефективність. Так, за підтримки проєкту «Реформи у сфері енергоефективності в...

Енергомоніторинг та бенчмаркінг

Benchmarking
Базовый отчет об энергопотреблении это аналитический отчет, содержащий набор ключевых показателей энергоэффективности

Рейтинг ЦОВВ

Знайди своє місце серед рівних! Стеж! Впливай! Приєднуйся! Актуальний, постійно оновлюваний рейтинг рівня енергоспоживання будівель ЦОВВ

Енергетичний баланс України та зниження споживання енергії

Висока енергетична залежність від імпорту ресурсів та великі втрати при транспортуванні енергії до споживача – особливості енергетичної системи України Українська енергетична система характеризується високою енергетичною залежністю від імпорту енергоресурсів – третина первинної енергії імпортується. 44% енергії втрачається при перетворенні та транспортуванні до фінального споживача (в...

Моделі взаємовідносин між постачальниками та споживачами енергії в житловому секторі

Моделі взаємовідносин між постачальниками та споживачами енергії
Закон «Про житлово-комунальні послуги» визначає чотири моделі взаємовідносин споживачів з постачальниками тепла і одну модель з постачальниками газу і електроенергії. Ефективне та зрозуміле функціонування енергоринків, в тому числі впровадження заходів з енергоефективності, потребує встановленої чіткої моделі взаємовідносин між постачальниками та споживачами енергії. Прийнятий в листопаді 2017...

Облік споживання енергоресурсів в Україні

Облік споживання ресурсів є передумовою для успішного впровадження реформи енергоефективності. Даних обліку енергії є базою для здійснення всіх наступних заходів. Облік споживання енергоресурсів є обов’язковою умовою для успішного впровадження реформи енергоефективності. Дані на основі обліку енергії є базою для здійснення енергоаудиту, запровадження систем енергоменеджменту, розробки...

Основні елементи реформи енергоефективності

Комерційний облік, платіжна дисципліна, сучасні системи енергоменеджменту, професійний ринок енергоаудиторів і комунікаційні кампанії з популяризації енергоефективності є основними передумовами реформи енергоефективності. Масштабне впровадження енергоефективності вимагає не тільки наявності технологічної, організаційної та фінансової складових для реалізації проектів, але й збалансованої та прозорої системи відносин між ключовими...

Роль влади в реформі енергоефективності

Детально про повноваження органів державної влади та окремі ролі в реформі енергоефективності. На законодавчому рівні в Україні чітко не визначено єдиний орган, який займається координацією усієї системи енергоефективності. Здебільшого ці функції покладено на Мінрегіон та ДАЕЕ, однак вони мають діяти у межах своїх компетенцій, тому...

Рекомендуємо