Знайди своє місце серед рівних!
Стеж! Впливай! Приєднуйся!
Актуальний, постійно оновлюваний рейтинг рівня енергоспоживання будівель ЦОВВ:
Публічний URL.
Енергозбереження та енергоефективність – вже не просто модні терміни. Це нагальна потреба часу, адже енергонезалежність сприяє зростанню конкурентних переваг для держави і її економічному розвитку.
Європейським викликом підвищеній залежності від імпорту енергоресурсів та дефіциту енергетичних ресурсів, екологічній небезпеці є прийняття Директиви 2012/27ЕС Європейського парламенту та ради від 25.10.2012р. про енергоефективність.
Загальною найближчою метою політики ЄС щодо енергоефективності є заощадження 20% споживання первинної енергії ЄС порівняно із прогнозами на 2020 рік. Директива Грунтується на розумінні того, що енергоефективність є найбільш економічно ефективним і найшвидшим способом підвищення надійності енергопостачання і являє собою ефективний шлях до зниження викидів парникових газів, які спричиняють зміну клімату.
Підписавши Угоду про Асоціацію з ЄС та вступивши до Енергетичного Співтовариства Україна взяла на себе ряд зобов’язань, одним з яких є імплементація Директиви 2012/27/ЄС в національне законодавство. За окремими напрямками імплементації Директиви 2012/27/ЄС Україна вже досягла певного прогресу. Так, Стаття 5 Директиви визначає Зразкову роль будівель державних органів у впровадженні щонайменших вимог до енергоефективності, задля чого органи державного управління мають забезпечити економію енергоресурсів за рахунок повної реновації своїх будівель в поєднанні з інструментами енергоменеджменту, енергомоніторингу та бенчмаркінгу.

На виконання положень статті 5 Директиви 2012/27/ЄС за підтримки проекту «Реформи у сфері енергоефективності в Україні», що виконується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit за дорученням уряду Німеччини, на рівні центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) протягом останніх 3 років був проваджений пілотний проект. 8 ході реалізації проекту 38 будівель 25 ЦОВВ запровадили систему енергомоніторингу на базі автоматизованої Інформаційної системи енергомоніторингу (ІСЕ).
Перші результати вражають:
— Сформована аналітична база даних щодо споживання енергетичних ресурсів за період 2016-2018рр.
— Отримана можливість аналізу динаміки споживання та виявлення причин неефективного використання ресурсів для прийняття відповідних управлінських рішень.
— Виявлений рейтинг енергоспоживання будівель ЦОВВ.
Це дійсно показовий крок, адже інформація щодо рейтингу енергоефективності по будівлях центрального апарату знаходиться в публічному доступі для громадського контролю та обізнаності.
Рейтинг відображає рівень питомого споживання теплової енергії, електроенергії та холодної води в розрізі будівель ЦОВВ за обраний період у порівнянні із середнім рівнем. Показники рейтингу 8 компактній і ємній формі характеризують стан і перспективні тенденції зміни рівня енергоспоживання будівлями державних органів. Тим самим, вони відіграють роль індикаторів для прийняття рішень і відображення зусиль ЦОВВ у виконанні вимог статті 5 Директиви 2012/27/ЄС.

0

Автор публикации

не в сети 8 месяцев

Moderator

Аватар 1
Комментарии: 0Публикации: 183Регистрация: 22-03-2019