Інвентарний опис будівель ЦОВВ

Інформація щодо роботи проведеної в ЦОВВ та подальші кроки із запровадження системи енергетичного менеджменту. Досвід держав - членів ЄС із затвердження та оприлюднення інвентарних описів будівель центрального уряду. Інформація щодо підготовки інвентарних описів будівель ЦОВВ в Україні. Подальші кроки із підготовки  інвентарних описів.