Галузева рамка кваліфікацій і компетентностей енергоаудитора

Курс України на євроінтеграцію, зумовив впровадження оновлених базових компонентів освіти, принципів Болонського процесу, а також нових державних стандартів загальної середньої, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти на основі Національної рамки кваліфікацій тощо, в т.ч. для приєднання до Європейського простору вищої освіти.  У презентації визначено ключові поняття та терміни. Представлено опис кваліфікаційних рівнів Національної рамки кваліфікацій. Проаналізоновано ключове законодаство, що регулює кваліфікації та відповідні постанови. Розглянуто базові найменування професійних назв pобіт (професій, посад) нaведені Класифікаторі пpофесій "Класифікатор професій ДК 003:2010":, а також представлено до обгорення 6 рівень Галузевої рамки кваліфікацій «енергоаудитор».