Формування професійних кваліфікацій осіб, які займаються питаннями енергоефективності відповідно до Національної рамки кваліфікацій

Статтею 8 Директиви 2012/27/EU визначено, що держави-члени мають заохочувати доступність для всіх кінцевих споживачів економічно-ефективних енергетичних аудитів, які мають проводитись у незалежний спосіб кваліфікованими або акредитованими експертами згідно з кваліфікаційними критеріями. Презентація містить вичерпну інформацію про процедуру визначення рівня, кваліфікації знань, практичних навиків, ділових якостей працівників. Визначено різницю астестацією та  сертифікацією.Представлено схему незалежної сертифікації енергоаудитора та національної системи акедитації. Проаналізовано міжнародну практику підтвердження кваліфікацій.