Посібник енергоменеджера

Як скоротити енергоспоживання в будівлях державних органів?

За останні кілька років витрати на енергію збільшилися в декілька разів, а ціни на ресурси продовжують зростати. Зниження споживання енергії є нагальною потребою, яка знаходиться на політичному порядку денному держави та кожного міста. Громадські будівлі частомають високий рівень споживання енергії і, водночас, низький рівень комфорту в приміщеннях. Загалом будівлі в Україні мають набагато нижчий клас енергоефективності, у порівнянні з європейськими країнами. 

Аби ефективно впроваджувати реформи у секторі, а також правильно використовувати сучасні технології і матеріали, які існують на ринку, необхідні знання та досвід кваліфікованих фахівців з енергоменеджменту. У цьому посібнику зібрана вся інформація, яка допоможе енергоменеджеру поглибити свої знання та якісно впроваджувати заходи на місцях.