Методичні рекомендації щодо визначення вартості робіт з енергетичного аудиту промислових підприємств

В цих методичних рекомендаціях викладені загальні підходи щодо визначення вартості енергетичного аудиту промислових об’єктів в залежності від обраного типу аудиту та специфіки об’єкту аудиту, а також меж, характеру та обсягу робіт з енергетичного аудиту. Ці методичні рекомендації було розроблено в рамках проєкту «Консультування підприємств щодо енергоефективності», який виконується Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку (BMZ).