GIZ оголосили конкус для закладів професійно-технічної освіти

GIZ запрошує заклади професійної (професійно-технічної освіти) до участі у конкурсі з пілотного впровадження навчальних курсів та матеріалів з енергоефективності.

img

Конкурс проходить в рамках компоненту «Професійні кваліфікації у сфері енергоефективності» проєкту «Сприяння енергоефективності та імплементація Директиви ЄС про енергоефективність в Україні» (FEER), що реалізується GIZ за дорученням Урядів Німеччини та Швейцарії.

Компонент спрямований на заповнення прогалин у формуванні компетенцій із енергоефективності, затребуваних на ринку праці. Для досягнення цієї мети, компонент визначив чотири основні напрями, які потребують підтримки:

 1. Розробка та впровадження якісних компетентнісно-орієнтованих навчальних курсів для закладів професійної (професійно-технічної) освіти (П(ПТ)О);
 2. Покращення спроможності закладів освіти забезпечувати формальне та неформальне навчання за професіями та/або кваліфікаціями у сфері енергоефективності, у тому числі частковими;
 3. Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, які викладають курси з енергоефективності в закладах П(ПТ)О;
 4. Просування та маркетинг професій/кваліфікацій із компетентностями у сфері енергоефективності та закладів П(ПТ)О, які здійснюють навчання за цими професіями/кваліфікаціями (включаючи збільшення кількості жінок серед здобувачів професії у сфері енергоефективності).

Потенційна сфера співпраці:

 • впровадження вже розроблених курсів або розроблення власних навчальних курсів у сфері енергоефективності, які орієнтовані на задоволення існуючого попиту у професіях;
 • включення до освітніх програм запропонованого проєктом або розроблення власного навчального матеріалу з енергоефективності, який орієнтований на задоволення існуючого попиту у професіях;
 • просування навчальних курсів із енергоефективності на національному рівні;
 • залучення працівників мережі закладів професійної(професійно-технічної) освіти для проведення тренінгів.

Проєкт надаватиме наступну підтримку відібраним закладам П(ПТ)О:

 •  участь у подальших заходах проєкту FEER, таких як ярмарки вакансій, заходи з промоції,заходи для здобувачів освіти (хакатони, Дні енергії, студентські проекти та конкурси, вебінари, конференції);
 • технічна підтримка у впровадженні навчальних курсів (підвищення кваліфікації педагогічних працівників, застосування інноваційних навчальних матеріалів та дидактичних концепцій тощо);
 •  участь у міжнародних та національних заходах із підвищення кваліфікації педагогічних працівників (семінари, вебінари, навчальні поїздки тощо).

Технічна підтримка у впровадженні навчальних курсів надаватиметься відібраним закладами освіти у термін з 01.06.2021 року до 01.02.2022 року.

Від відібраних закладів П(ПТ)О очікується здійснення наступних дій:

 1. Підписання угоди про співпрацю з проєктом за погодженням із регіональним органом управління освіти;
 2. Зобов’язання щорічно після пілотного етапу навчати щонайменше 1 групу здобувачів освіти за визначеною програмою;
 3. Доопрацювання та адаптація розроблених навчальних курсів на основі потреб закладів П(ПТ)О;
 4. Призначення координатора для координації впровадження навчальних курсів в освітню програму та щоквартальний звіт про навчених здобувачів освіти до GIZ;
 5. Забезпечити залучення представників роботодавців до викладання (теоретична та практична частина), участь представників роботодавців в іспитах;
 6. Делегувати вибраних викладачів, майстрів до участі у заходах із підвищення кваліфікації щодо змісту та методів викладання розроблених курсів.
 7.  Застосування різних форм дистанційного навчання та електронний формат для викладання навчальних курсів під час пандемії.

Які заклади можуть взяти участь у конкурсі?

 • зареєстровані заклади П(ПТ)О в Україні (дійсний Статут, реєстрація в ЄДЕБО);
 • мають відповідні ліцензії на підготовку кваліфікованих кадрів для будівельної галузі;
 • мають бажання включити нещодавно розроблені навчальні курси, пов'язані з енергоефективністю, до освітніх програм закладу П(ПТ)О після пілотного етапу (підтверджується листом про наміри, підписаним керівником закладу);
 • наявність навчально-виробничих майстерень для практичної частини навчання (або готовність розпочати навчання у співпраці з будівельними організаціями/профільними підприємствами), або можливість проведення практичної частини навчання на підприємстві (підтверджується принаймні одним листом підтримки від підприємства);
 • наявність внутрішніх технічних, фінансових та кадрових ресурсів для здійснення визначених заходів;
 • співпраця та підтримка з боку органів держаної та місцевої влади (за наявності);
 • досвід впровадження практично орієнтованих форм викладання: дослідницькі та експериментальні проєкти, дуальна форма здобуття освіти, проблемне навчання тощо.

Як подати заявку?

Заявку вашого закладу П(ПТ)О потрібно подати до 01.05.2021 року на електронну адресу [email protected], включаючи такі документи:

- заповнена аплікаційна форма (завантажити форму: https://bit.ly/2QarEP9
- лист про наміри закладу П(ПТ)О адаптувати розроблені навчальні курси та включити їх до освітніх програм закладу освіти;
- лист підтримки від підприємства, яке залучається до проведення навчання з відповідного навчального курсу.

Часові рамки проєкту:

Кінцевий термін подання - 01.05.2021 р.
Оголошення відібраних закладів П(ПТ)О: 17.05.2021 р.
Орієнтаційний семінар для відібраних закладів П(ПТ)О: 21.05.2021р.
Підписання угод з відібраними закладами ПТО: до 31.05.2021 р.
Початок співпраці: 01.06.2021.