Benchmarking

Енергетичний моніторинг – це безперервне спостереження за процесом споживання енергетичних ресурсів будівлею з метою виявлення його відповідності бажаному результату або тенденцій розвитку. Порівнюючи фактичне споживання з базовим (або відповідним періодом минулого року), персонал, який відповідає за енергетичне господарство будівлі, і головний розпорядник, на балансі якого знаходиться ця будівля, можуть забезпечити оптимальну експлуатацію будівлі і інженерних систем і раціональне споживання енергетичних ресурсів.

Набуває поширення послуга дистанційного енергетичного моніторингу, яка заснована на автоматичній передачі інформації з теплових пунктів у центральний диспетчерський пункт. Для цього необхідна наявність автоматичних приладів (контролерів) з виводом електричних сигналів про показання лічильників, стан електрообладнання та про положення запірно-регулюючої арматури на центральний пульт управління.

Адаптовані звіти надають необхідну інформацію потрібним людям в потрібний час. Наприклад, енергоменеджерам необхідно повне уявлення про енергоспоживання на об’єктах, що включає інформацію про параметри технологічних процесів (температура, тиск, витрата, теплове навантаження, кількість теплоносія, працездатність обладнання і т. д.) у зазначений інтервал часу. Це дає можливість оперативно реагувати на аварійні та позаштатні ситуації. Керівника можуть цікавити загальні витрати на споживання і йому може знадобитися звіт про ефективність використання енергоносіїв, звіт про витрати в порівнянні з попередніми періодами і однотипними будинками інших міст.

Бенчмаркінг енергоефективності – це процес збору, аналізу інформації з метою оцінювання та порівняння ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів між об’єктами або в межах одного об’єкту. Об’єктами можуть бути процеси, будівлі або промислові підприємства.

Для детальної оцінки та порівняння спожитих енергетичних ресурсів в містах України, що є користувачами Інформаційної системи енергомоніторингу, розроблено модуль «Бенчмаркінг». Мета розробки модулю «Бенчмаркінг» – створення бази даних для моніторингу показників енергетичної ефективності громадських будівель по всій Україні, що дозволяє енергоменеджерам бюджетної сфери всіх рівнів оцінити власний рівень ефективності енергоспоживання по окремими будівлям та в динаміці, а також дозволяє виявити рівень якості енергоспоживання з позиції енергоефективності в порівнянні з іншими однотипними будівлями інших міст.

Модуль надає можливість проведення порівняльного аналізу ефективності споживання енергоресурсів будівлями всіх галузей бюджетної сфери, дані по яким на сьогодні накопичені в базі даних ІСЕ (освіта, культура, охорона здоров’я, соціальний захист, адміністративні будівлі тощо) без додаткового збору та внесення інформації.

Інформація, що надається в модулі, дозволяє:

· визначити, до чого прагнути, на підставі вивчення кращих практик;

· визначити, які заходи найбільш ефективні;

· визначити, що робити для оптимізації споживання ресурсів;

· краще розуміти , чому складаються такі тенденції в споживанні.

0

Автор публікації

Офлайн 8 місяців

Moderator

Avatar 1
Коментарі: 0Публікації: 183Реєстрація: 22-03-2019