Облік споживання ресурсів є передумовою для успішного впровадження реформи енергоефективності. Даних обліку енергії є базою для здійснення всіх наступних заходів.

Облік споживання енергоресурсів є обов’язковою умовою для успішного впровадження реформи енергоефективності. Дані на основі обліку енергії є базою для здійснення енергоаудиту, запровадження систем енергоменеджменту, розробки проектів енергоефективності, аналізу результатів як окремих проектів так і реформи в цілому. Також облік енергії створює стимули для ключових суб’єктів до заощадливого та ефективного споживання, транспортування і виробництва енергії.

Облік споживання електроенергії

Забезпечення комерційним обліком електроспоживання було вирішено близько 10 років назад – 100% облік споживання електроенергії, як на рівні побутових, так і комерційних споживачів. Відносини щодо обліку електричної енергії (встановлення, експлуатація, фінансування) регулюються:

  • для побутових споживачів – Правилами користування електроенергією (Постановою КМУ №1357);
  • для непобутових споживачів – Правилами роздрібного ринку електричної енергії (Постановою НКРЕКП №312).

Подальше вдосконалення механізму обліку може відбуватися завдяки популяризації інтелектуальних лічильників. Дані прилади дозволяють не тільки виміряти обсяг споживання енергії, а й визначати пікові значення, вартість, втрати, здійснювати історичний моніторинг енергоспоживання. Дані передаються через мережу Інтернет, тож існує можливість зручно та дистанційно  слідкувати за енергоспоживанням будівлі та/або автоматично передавати їх постачальнику. Застосування інтелектуальних лічильників дозволяє забезпечити енергоефективність за рахунок адаптації власного споживання на основі даних і, як наслідок, скорочення обсягів не раціонального використання енергії.

Облік споживання природного газу

Облік споживання природного газу в Україні  забезпечений майже повністю – обліковується споживання 100% газу непобутових споживачів та більше 95% споживання населенням. Біля 5% від загального споживання – близько 560 млн м3 газу (~4 млрд грн) сплачується населенням відповідно до нормативів споживання (Постанова КМУ №230), споживання газу населенням на потреби опалення, що складає основну частку у споживанні газу (91%) забезпечено обліком на 99%.

Мал. 1. Забезпеченість населення засобами обліку газу, станом на 2016 рік

*З вересня 2016 року Нафтогаз припинив публікацію статистики про оснащеність лічильниками газу через відмову підприємств РГК надавати дані

Джерело: дані Нафтогазу

Фактично, єдиною невирішеною суттєвою проблемою лишається забезпечення комерційним обліком споживачів, які використовують газ суто для приготування їжі. Виходячи з того, що об’єми споживання низькі відносно вартості індивідуальних лічильників розглядаються дві опції:

Встановлення індивідуальних лічильників Встановлення будинкових лічильників
+ Забезпечує справедливий розподіл спожитого газу між домогосподарствами; Розподіл спожитого газу між співвласниками будинку з нормами;
  Висока вартість лічильника не дозволяє швидко забезпечити 100% облік газу при існуючому тарифі на газ. Інвестиційна потреба оцінюється в 10 млрд грн. + Відносно низька вартість лічильника дозволяє швидше забезпечити 100% облік газу за рахунок коштів підприємств газорозподілу. Інвестиційна потреба оцінюється в 2 млрд грн.

При комерційному обліку газу також можуть застосовуватись інтелектуальні лічильники, що дозволяють проводити моніторинг споживання та заощадження енергії. Принцип їх роботи ідентичний з інтелектуальними лічильниками електроенергії (дивись вище).

Облік споживання теплової енергії

Облік споживання теплової енергії побутовими споживачами був одним із ключових питань з початку реформи енергоефективності в Україні. Ще більшої актуальності питання набуло у 2016 році після трьохкратного зростання тарифів на теплову енергію, що значно підвищило соціальну значимість питання.

В червні 2017 року був прийнятий ЗУ «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання», що зобов’язав виконавців послуг встановити 100% комерційного обліку. Відповідно до цього закону засоби обліку теплової енергії на рівні будинку повинні бути встановлені:

Мал. 2. Забезпеченість житлових багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії

Джерело: дані Мінрегіону

Інвестиційна потреба на забезпечення залишку житлових будинків комерційним обліком теплової енергії складає близько 250 млн грн.

Також Директива 2012/27/ЄС зобов’язує встановлювати індивідуальні (квартирні) лічильники при будівництві нових будівель. В Україні це питання було врегульовано за допомогою змін до Державних Будівельних Норм (ДБН).

Відповідно до Директиви з енергоефективності індивідуальний облік теплової енергії в існуючих будинках встановлюється тільки коли це економічно доцільно та технічно можливо. В Україні  переважна більшість багатоквартирних будівель мають вертикальні системи опалення, для яких технічна можливість встановлення індивідуальних приладів обліку є складною та економічно не доцільною. В таких випадках законодавством передбачена можливість застосування приладів-розподілювачів теплової енергії (ЗУ «Про комерційний облік теплої енергії та водопостачання»). Розрахунок індивідуального споживання на основі приладів-розподілювачів здійснюється в разі, якщо такими приладами оснащена не менше 50% індивідуальних приміщень в будівлі.

Необхідні дії для забезпечення обліку споживання теплової енергії на рівні будинків

Відповідальні
  • Прийняття підзаконних нормативно-правових актів для забезпечення функціонування ЗУ «Про комерційний обліку теплової енергії та водопостачання» (всього 16 НПА)
 КМУ, Мінрегіон
  • Розробка та прийняття методології оцінки технічної можливості та економічної доцільності встановлення індивідуальних приладів обліку
Мінрегіон
  • Прийняття порядку розподілу спожитої теплової енергії
Мінрегіон
  • Забезпечення коштів на придбання засобів обліку в бюджетах органів місцевого самоврядування
ОМС
  • Проведення роз’яснювальної роботи із кінцевими споживачами
ОМС

0

Автор публікації

Офлайн 6 місяців

Moderator

Avatar 1
Коментарі: 0Публікації: 183Реєстрація: 22-03-2019