Комерційний облік, платіжна дисципліна, сучасні системи енергоменеджменту, професійний ринок енергоаудиторів і комунікаційні кампанії з популяризації енергоефективності є основними передумовами реформи енергоефективності.

Масштабне впровадження енергоефективності вимагає не тільки наявності технологічної, організаційної та фінансової складових для реалізації проектів, але й збалансованої та прозорої системи відносин між ключовими суб’єктами енергетичного ринку.

Отже критично важливими є забезпечення комерційного обліку, достатнього рівня платіжної дисципліни, наявності сучасних систем енергоменеджменту, професійного ринку енергоаудиторів та комунікаційних кампаній з популяризації енергоефективності.

До того ж, реформа енергоефективності має узгоджуватись з іншими пов’язаними реформами.

Мал. 1. Взаємозв’язок між компонентами системи енергоефективності

Таким чином, паралельно з створенням сучасного законодавчого поля, інструментів фінансування та підтримки реалізації проектів з енергоефективності в Україні, необхідно посилити процес створення базових передумов для впровадження енергоефективності (див. розділ 4.5).

Мал. 2. Взаємозв’язок між компонентами системи енергоефективності

В останні роки пріоритетним сектором для енергоефективності в Україні є житлові будинки, що обумовлено одним із найбільших економічних потенціалів  (потенціал скорочення споживання енергії житловими будинками може складати близько 9 млн тне та 4 млрд дол щорічно) та соціальною необхідністю. Але для досягнення максимального ефекту, створення законодавчого поля та інструментів впровадження реформи має здійснюватися за всіма напрямками – будівлі, транспорт, підприємства та постачання енергії.

Мал. 3. Взаємозв’язок між компонентами системи енергоефективності

Орієнтовна оцінка потенціалу енергоефективності в Україні за напрямками

Результатом реформи енергоефективності має стати комплексна система, яка може бути ефективно застосована на місцевому рівні з урахуванням локальних особливостей, планів місцевого розвитку та нового розподілу повноважень в результаті децентралізації влади. В такій структурі дуже важливу роль відіграватиме місцева влада, від якої залежить не тільки швидкість та масштаби впровадження заходів з енергоефективності, але й досягнення синергії від взаємодії ключових інституцій та інструментів в системі енергоефективності.

0

Автор публікації

Офлайн 8 місяців

Moderator

Avatar 1
Коментарі: 0Публікації: 183Реєстрація: 22-03-2019