Як працює ринок енергоаудиторів та що таке система енергоменеджменту? Що є необхідним для розвитку ринку цих послуг та ефективних систем енергоменеджменту?
Енергоаудит та впровадження системи енергоменеджменту є важливими інструментами успішної реалізації проектів з енергоефективності, тобто безпосередньо імплементації реформи. Енергоаудит будівлі передбачає проведення аналізу енергоспоживання, результатом якого є висновки щодо відповідності будівель енергетичним вимогам і рекомендації з підвищення рівня енергоефективності.

Важливим кроком до створення ринку енергоаудиту в Україні стало прийняття ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель» в червні 2017 року, що транспонує Директиву 2010/31/ЄС. Закон встановлює загальні правила функціонування ринку енергоаудиту та зобов’язання щодо проведення енергетичної сертифікації для новобудов, державних та громадських (в разі проведення термомодернізації) будівель з опалювальною площею більше 250 м2, а також будівель в яких реалізуються проекти термореновації за кошти державної підтримки.

Наразі процеси сертифікації, акредитації та проведення тренінгів енергоаудиторів в Україні ще не сформовані. Для їх запуску необхідне прийняття відповідного вторинного законодавства (порядки, правила та механізми). Запропонована Мінрегіоном схема акредитації енергоаудиторів представлена на діаграмі нижче.

Схема атестації енергоаудиторів запропонована Мінрегіоном та ДАЕЕ

 

Джерело: дані Мінрегіону

Важливим органом для регулювання ринку енергоаудиту є Державне агентство з енергоефективності (ДАЕЕ). Агентство повинно виконувати такі обов’язки, як:

  • Адміністрування національної системи енергоаудиту;
  • Моніторинг якості енергоаудиту;
  • Ведення реєстру кваліфікованих енергоаудиторів;
  • Проведення інформаційної кампанії з популяризації енергоаудиту та енергоменеджменту;
  • Звітування про ефективність функціонування національної системи енергоаудиту.

Комплексна схема функціонування ринку енергоаудиту в Україні представлена на діаграмі нижче.

Модель ринку енергоаудиту в Україні


*станом на липень 2018 року 16 ВУЗів готові на орагнізацію навчання енергоаудиторів
Джерело: дані Мінрегіону

У квітні 2017 року Урядом був ухвалений план заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах (Розпорядження КМУ №732-р). Однак, на поточний момент, більшість пунктів цього плану ще не були реалізовані.

Енергоменеджмент являє собою систему ефективного управління споживанням енергоресурсів, що може включати:

• моніторинг енергоспоживання,

• аналіз існуючих показників як основи складання нових бюджетів,• розробку енергетичних бюджетів,

• розробку енергетичної політики,

• планування нових енергозберігаючих заходів,

• розробку ефективних систем та засобів контролю за енергоспоживанням та захисту довкілля від забруднення,

• запровадження систем моніторингу енергоефективності (в т.ч. системи обміну інформацією),

• організацію інтегрованого енергетичного та економічного менеджменту.

Система енергоменеджменту відповідно до стандарту ISO 50001 ґрунтується на методології, відомій як цикл постійного покращення (PDCA або plan-do-check-act ):

• Планування – проведення енергетичного аналізу і визначення базових енергетичних показників, постановка цілей, завдань і розробка планів заходів, необхідних для досягнення результатів з енергоефективності відповідно до енергетичної політики організації;

• Впровадження – реалізація планів-заходів в області енергетичного менеджменту;

• Перевірка – моніторинг та вимірювання процесів і ключових характеристик операцій, що визначають енергетичну результативність, щодо реалізації енергетичної політики і досягнення цілей в галузі енергетики, і повідомлення про результати;

• Дії – прийняття дій щодо постійного покращення результативності діяльності в галузі енергетики та системи енергетичного менеджменту.

Модель системи енергоменеджменту

Джерело: Звіт «Енергетичний менеджмент у містах», 2017

Енергоаудит і системи енергоменеджменту є важливими елементом впровадження енергоефективності не тільки в будівлях, але й на підприємствах (детальніше див. розділи 4.8).

Необхідні дії для створення ринку енергоаудиторів та ефективних систем енергоменеджменту

Відповідальні
•  Прийняття ЗУ «Про енергетичну ефективність» та відповідного вторинного законодавства ВРУ, КМУ, Мінрегіон
• Прийняття підзаконних нормативно-правових актів для забезпечення функціонування ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель», в тому числі схем сертифікації, акредитації тощо (всього 14 НПА) КМУ, Мінрегіон
• Створення державних реєстрів енергоаудиторів та енергоменеджерів, енергосертифікатів та енергозвітів  ДАЕЕ, Мінрегіон
• Запровадження системи тренінгів з енергоаудиту та енергоменеджменту для фахівців ДАЕЕ, ОМС

 

 

0

Автор публікації

Офлайн 8 місяців

Moderator

Avatar 1
Коментарі: 0Публікації: 183Реєстрація: 22-03-2019