угода України з ЕС 2018

Стаття 1 – Характер заходу

1.1. ЄС погоджується здійснити фінансування, а Партнер погоджується прийняти фінансування такого заходу:

Програма підтримки енергоефективності в Україні – EE4U-II

ENI/2018/041-189

Цей захід фінансується з бюджету ЄС відповідно до такого основного акта: Європейський інструмент сусідства.

1.2. Загальна кошторисна вартість цього заходу становить 54000000 євро, а максимальний внесок з боку ЄС становить 54000000 євро.

1.3. Партнер не бере участі у співфінансуванні цього заходу.

Стаття 2 – Період виконання

2.1. Період виконання цієї Угоди про фінансування, як це визначено у статті 15 Додатку II (Загальні умови) починається з дати набрання чинності цією Угодою про фінансування та закінчується через 84 місяці після цієї дати

2.2. Тривалість етапу практичної реалізації заходу становить 60 місяців.

2.3. Тривалість завершального етапу складає 24 місяці.

Стаття 3 – Адреси

Усі повідомлення, що стосуються виконання цієї Угоди про фінансування, складаються у письмовому вигляді, повинні мати чітке посилання на цей захід, як визначено у статті 1.1Особливих умов, і надсилаються на такі адреси:

a) Партнера

Геннадію Зубку

Віце-прем’єр-міністру України –

Міністру регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства

Степану Кубіву

Першому віце-прем’єр-міністру України –

Міністру економічного розвитку та торгівлі України,

вул. М. Грушевського, 12/2,

Київ 01008, Україна

b) Комісії

Штефану Шльойнінгу

Керівнику Програм співробітництва,

Представництво Європейського Союзу в Україні

вул. Володимирська, 101,

Київ, 01033, Україна

Стаття 4 – Контактна особа Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF)

Контактною особою Партнера, наділеною відповідними повноваженнями співпрацювати безпосередньо з Європейським бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF) з метою підтримки оперативної діяльності бюро є:

Мері Акопян

Директор департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції

Міністерства внутрішніх справ України,

вул. Академіка Богомольця, 10

Київ, 01601, Україна

Стаття 5 – Додатки

5.1. Ця Угода про фінансування складається з таких документів:

(a) Особливі умови;

(b) Додаток I: Технічні та адміністративні положення, в яких детально визначено цілі, очікувані резуль-тати, заходи, описано завдання щодо виконання бюджету, а також визначено бюджет цього Заходу;

(c) Додаток II: Загальні умови;

(d) Додаток III: Форма звітності – до цієї Угоди про фінансування не застосовується і до неї не включена;

(e) Додаток IV: Форма декларації управління – до цієї Угоди про фінансування не застосовується і до неї не включена.

5.2. У разі виникнення розбіжностей між положеннями Додатків і положеннями Особливих умов переважають положення Особливих умов. У разі виникнення розбіжностей між положеннями Додатку I (Технічні та адміністративні положення) і Додатку II (Загальні умови) переважають положення останнього.

Стаття 6 – Положення, що частково скасовують чи доповнюють Додаток II(Загальні умови)

6.1 Статті 181925.325.4 та 25.5 не застосовуються до заходів, виконання яких доручено організації згідно Додатку I до цієї Угоди про фінансування.

Стаття 7 – Набрання чинності

Ця Угода про фінансування набирає чинності з дати її підписання останньою зі сторін.

Ця Угода укладена у двох примірниках українською та англійською мовами, при цьому один з примірників переданий Партнеру, а інший – Комісії. Обидва примірники є однаково автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення цієї Угоди, текст англійською мовою має переважну силу.

0

Автор публікації

Офлайн 6 місяців

Moderator

Avatar 1
Коментарі: 0Публікації: 183Реєстрація: 22-03-2019