постанова 602

ПОРЯДОК 
обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади, атестаційними комісіями в процесі проведення незалежного моніторингу, професійної атестації та ведення баз даних сертифікатів, фахівців та звітів

1. Цей Порядок визначає механізм обміну інформацією між центральними органами виконавчої влади та атестаційними комісіями в процесі проведення незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів та звітів про результати обстеження інженерних систем, професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та/або обстеження інженерних систем, а також ведення бази даних енергетичних сертифікатів (далі – база даних сертифікатів), бази даних атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем (далі – база даних фахівців) та бази даних звітів про результати обстеження інженерних систем (далі – база даних звітів).

2. Терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про енергетичну ефективність будівель”“Про інформацію”.

3. Суб’єктами інформаційного обміну, що здійснюється відповідно до цього Порядку, є:

атестаційні комісії, утворені в установленому порядку;

Держенергоефективності в процесі ведення баз даних фахівців та сертифікатів, а також проведення незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів;

Мінрегіон в процесі ведення бази даних звітів та проведення незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем.

4. Для організації обміну інформацією, суб’єкти інформаційного обміну визначають відповідальних осіб, повідомляють їх прізвище, ім’я, по батькові, адресу електронної пошти та номери засобів зв’язку іншим суб’єктам інформаційного обміну в письмовій формі.

У разі утворення або ліквідації атестаційних комісій заклади вищої освіти або саморегулівні організації у сфері енергетичної ефективності надсилають Мінрегіону та Держенергоефективності письмове повідомлення разом з копією відповідного рішення.

5. Обмін інформацією здійснюється електронною поштою. Інформація відправляється в електронній формі із накладенням електронного цифрового підпису відповідальної особи.

6. Суб’єкти інформаційного обміну забезпечують своєчасність, достовірність і повноту подання інформації.

7. Атестаційні комісії відправляють в установлені строки Держенергоефективності інформацію про енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, у тому числі інформацію про відмову у видачі кваліфікаційного атестата, його анулювання, для внесення до бази даних фахівців з урахуванням вимог Порядку ведення баз даних звітів про результати обстеження інженерних систем, атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, енергетичних сертифікатів, затвердженого Мінрегіоном.

8. У разі встановлення за результатами незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів факту повторного порушення енергоаудитором законодавства Держенергоефективності відправляє атестаційній комісії, що видала кваліфікаційний атестат, інформацію про те, що складені ним енергетичні сертифікати не відповідають вимогам законодавства, для прийняття рішення відповідно до Закону України “Про енергетичну ефективність будівель”.

Зазначена інформація містить у вигляді структурованих даних:

відомості про енергоаудитора (прізвище, ім’я, по батькові, адресу електронної пошти, телефонний номер, номер, дату видачі та строк дії його кваліфікаційного атестата);

електронні копії енергетичних сертифікатів, які не відповідають вимогам законодавства або не були підготовлені незалежно (зокрема, за наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості енергоаудитора), та вихідних даних, що використовувались під час їх складання;

електронні копії висновків за результатами незалежного  моніторингу  енергетичних сертифікатів.

9. У разі встановлення за результатами незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем факту повторного порушення фахівцем з обстеження інженерних систем законодавства Мінрегіон відправляє атестаційній комісії, що видала кваліфікаційний атестат, інформацію про те, що складені ним звіти про результати обстеження інженерних систем не відповідають вимогам законодавства, для прийняття рішення відповідно до Закону України “Про енергетичну ефективність будівель”.

Зазначена інформація містить у вигляді структурованих даних:

відомості про фахівця з обстеження інженерних систем (прізвище, ім’я, по батькові, адресу електронної пошти, телефонний номер, номер, дату видачі та строк дії його кваліфікаційного атестата);

електронні копії звітів про результати обстеження інженерних систем, які не відповідають вимогам законодавства або не були підготовлені незалежно (зокрема, за наявності конфлікту інтересів та прямої чи опосередкованої заінтересованості фахівця з обстеження інженерних систем);

електронні копії висновків про результати незалежного моніторингу звітів про результати обстеження інженерних систем.

10. Держенергоефективності та Мінрегіон відправляють атестаційним комісіям визначену в пунктах 8 і 9 цього Порядку інформацію протягом десяти робочих днів з дня складення висновку за результатами незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів або звітів про результати обстеження інженерних систем.

11. Інформація, яка надійшла до суб’єкта інформаційного обміну з порушенням вимог цього Порядку, не підлягає розгляду.

Не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів з дня надходження зазначеної інформації відповідний суб’єкт інформаційного обміну надсилає іншому суб’єкту відповідне повідомлення.

Джерело – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/602-2018-п

0

Автор публікації

Офлайн 6 місяців

Moderator

Avatar 1
Коментарі: 0Публікації: 183Реєстрація: 22-03-2019