наказ 172

ПОРЯДОК 
проведення сертифікації енергетичної ефективності

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм проведення сертифікації енергетичної ефективності та встановлює вимоги до:

процедури збору та обробки інформації про фактичні або проектні характеристики огороджувальних конструкцій та інженерних систем;

оцінки відповідності розрахункового рівня енергетичної ефективності встановленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності;

розроблення рекомендацій щодо підвищення рівня енергетичної ефективності.

2. Терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у таких значеннях:

виявлення фактичного стану будівлі – процес оцінки конструктивних параметрів огороджувальних конструкцій (теплоізоляційної оболонки) будівлі та її інженерних систем сертифікованими фахівцями з наступним використанням отриманих результатів при встановленні та оцінюванні показників енергетичної ефективності;

еталонна будівля – будівля, яка відображає типову геометрію та системи будівлі, типові енергетичні характеристики огороджувальних конструкцій (теплоізоляційної оболонки), інженерних систем будівлі, типову функціональність та типову структуру витрат з урахуванням характерних кліматичних умов та географічного розташування.

Інші терміни, використані у цьому Порядку, вживаються у значеннях, визначених у Законах України «Про енергетичну ефективність будівель»«Про регулювання містобудівної діяльності»«Про житлово-комунальні послуги», інших нормативно-правових та нормативних актах.

 

ІІ. Порядок збору інформації, необхідної для розрахунків показників енергетичної ефективності будівель

1. Інформація, яка необхідна для розрахунків показників енергетичної ефективності будівель, встановлюється на підставі проектної документації на будівлю згідно з вимогами ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» (далі – ДБН А.2.2-3). У випадку відсутності проектної документації відповідні дані визначаються за результатами виявлення фактичного стану будівлі.

 

Джерело – https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0825-18

0

Автор публікації

Офлайн 6 місяців

Moderator

Avatar 1
Коментарі: 0Публікації: 183Реєстрація: 22-03-2019