Енергетичний менеджмент

Енергетичний менеджмент – це комплекс заходів з моніторингу, аналізу та оптимізації постачання й використання енергії.

Завдяки розробленню та впровадженню енергетичної політики досягається економія енергетичних ресурсів та відбувається відповідне скорочення витрат на енергію, при цьому забезпечується достатній рівень постачання енергії та надання високоякісних енергетичних послуг (освітлення, опалення тощо).

Реєстр енергоменеджерів

Серед основних переваг впровадження системи енергоменеджменту в містах є заощадження бюджетних коштів, підвищення ефективності використання енергоресурсів і підтримка місцевої економіки.

Рекомендуємо наступні матеріали для ознайомлення з теми впровадження енергетичного менеджменту в муніципалітеті: стандарти, посібники, кращі практики.

Енергетичний менеджмент – це комплекс заходів з моніторингу, аналізу та оптимізації постачання й використання енергії.

Завдяки розробленню та впровадженню енергетичної політики досягається економія енергетичних ресурсів та відбувається відповідне скорочення витрат на енергію, при цьому забезпечується достатній рівень постачання енергії та надання високоякісних енергетичних послуг (освітлення, опалення тощо).

Реєстр енергоменеджерів

Серед основних переваг впровадження системи енергоменеджменту в містах є заощадження бюджетних коштів, підвищення ефективності використання енергоресурсів і підтримка місцевої економіки.

Рекомендуємо наступні матеріали для ознайомлення з теми впровадження енергетичного менеджменту в муніципалітеті: стандарти, посібники, кращі практики.

 1. Посібник, підготовлений проектом USAID “Муніципальна енергетична реформа в Україні”.

У цьому посібнику Ви знайдете:

 • визначення основних завдань, що покладаються на систему енергетичного менеджменту в місті;
 • опис існуючих структур управління містами з точки зору контролю за ефективністю енергоспоживання;
 • інформація щодо процесу впровадження системи енергетичного менеджменту та системи моніторингу використання енергоресурсів;
 • рекомендації щодо проведення аналізу ефективності енергоспоживання закладами бюджетної сфери;
 • критерії оцінки ефективності функціонування системи енергетичного менеджменту;
 • пропозиції щодо впровадження системи стимулювання ощадного використання енергоресурсів;
 • а також приклади типових документів, що необхідні при впровадженні системи енергоменеджменту.
 1. Національний стандарт України ДСТУ ISO 50001:2014 «Системи енергетичного менеджменту».

Цей стандарт встановлює вимоги до системи енергетичного менеджменту, на основі яких організація може розробити та запровадити енергетичну політику, здійснити постановку цілей, завдань і розроблення планів заходів з урахуванням законодавчих вимог та інформації щодо аспектів, пов’язаних із суттєвим використанням енергії.

 1. Опис рівнів муніципального енергетичного менеджменту.

Документ визначає 3 рівні муніципального енергетичного менеджменту та містить опис відповідних завдань на кожному із рівнів, перелік необхідних ресурсів (доступні або які мають стати доступними для муніципалітетів), інформацію стосовно необхідного технічного обладнання, а також перелік чинників успіху.

У презентації Ви знайдете відповіді на наступні питання:

 • що таке енергетичний менеджмент;
 • навіщо потрібен енергетичний менеджмент;
 • які перші кроки варто зробити для побудови системи енергоменеджменту;
 • як побудувати організаційно-управлінську структуру системи енергоменеджменту в бюджетній сфері;
 • приклади систем та інше.
 • Презентація заступника директора проекту GIZ Іми Хренової-Шимкіної «Енергетичний менеджмент в житлових будівлях».

Презентація допоможе зрозуміти:

У презентації Ви знайдете:

 • поняття енергоменеджменту;
 • структуру зв’язків та схему системи енергоменеджменту;
 • кроки для побудови сучасної систему енергоменеджменту;
 • а також іншу корисну інформацію.

Джерело http://misto-em.org.ua/fond-znan/

Рекомендуємо