Енергетичний аудит

Це енергетичне обстеження з метою виявлення енергетичних втрат, аналізу енергоспоживання та розробки пріоритетних заходів з енергетичної модернізації.

Energy Audit

Призначенням енергетичного аудиту є розв’язання таких завдань:

 • складання карти використання об’єктом енергетичних ресурсів;
 • розроблення організаційних і технічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності енерговикористання;
 • визначення потенціалу енергозбереження;
 • фінансова оцінка енергозберігаючих заходів.

Енергетичний аудит проводиться енергосервісними компаніями або незалежними енергоаудиторами, які вповноважені суб’єктами господарювання на його здійснення.

Ідеологія енергоаудиту ґрунтується на наступних основних посиланнях:

 • енергоаудитори повинні не фіксувати помилки, а виявляти факти;
 • результати, які надаються замовнику, – це, насамперед, звіт про енергетичний аудит, в якому визначаються конкретні шляхи енергозбереження.

Основними шляхами підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів є такі:

 • впровадження нового енергоекономічного обладнання;
 • впровадження нових енергозберігаючих технологій;
 • удосконалення існуючих технологій, обладнання, переробки сировини та матеріалів і, як наслідок, підвищення якості продукції;
 • заміщення і вибір найефективніших енергоносіїв;
 • зменшення втрат сировини та матеріалів;
 • скорочення втрат енергоресурсів;
 • вжиття організаційно-технічних заходів, удосконалення обліку та контролю за витратами енергоресурсів;
 • урахування економічних, правових та інших чинників зниження рівнів енергоспоживання.

Для детального ознайомлення з організацією процесу енергоаудиту рекомендуємо

посібник «Енергетичний аудит»

підготовлений Агентством ООН з питань промислового розвитку (ЮНІДО) за підтримки Глобального Екологічного Фонду (ГЕФ):

ТМ_4_Аудит

Рекомендуємо

Реєстр енергоаудиторів

Предметом енергетичного аудиту є система обстеження споживання палива й енергії, аналізу й вироблення рекомендацій щодо ефективного використання енергоресурсів. Головною метою енергетичного аудиту є пошук можливостей енергозбереження й допомоги суб’єктам господарювання у визначенні напрямків ефективного енерговикористання. Об’єктом енергетичного аудиту може бути будь-яке підприємство, енергетична установка, будинок, агрегат, що виробляє, перетворює, передає або споживає енергію.

Більше матеріалів за темою Енергетичний аудит

Аналіз рейтингу енергоефективності будівель центральних органів виконавчої влади за січень-листопад, 2019 року

Рейтинг енергоефективності використання енергоресурсу дозволяє користувачу оцінити рівень споживання обраного ресурсу (теплова енергія, газ, електроенергія,...

Дві будівлі ЦОВВ отримали енергетичні сертифікати

Відповідно до Закону України про «Про енергетичну ефективність будівель» будівлі державної власності з опалювальною площею...

Звіт про фінансування малозатратних енергоефективних заходів в будівлях ЦОВВ

Наступним кроком у виконанні центральними органами виконавчої влади положень статті 5 Директиви 2012/27/ЄС про енергоефективність...

Енергомоніторинг та бенчмаркінг

Базовый отчет об энергопотреблении это аналитический отчет, содержащий набор ключевых показателей энергоэффективности

Рейтинг ЦОВВ

Знайди своє місце серед рівних! Стеж! Впливай! Приєднуйся! Актуальний, постійно оновлюваний рейтинг рівня енергоспоживання будівель ЦОВВ